آنجلو سرامیکا

در هنر معماری “نور” یکی از اجزایی است که کنار عناصر و مفاهیم دیگر از قبیل ساختار، نظم فضایی، مصالح، رنگ و… مطرح می شود و در طراحی به عنوان یک عنصر مجزا باید نقش خود را ایفا کند. طراحان داخلی هنگام طراحی از ابزارهای مختلفی برای بهبود فضا و ایجاد دید بهتر به جزییات استفاده می کنند یکی از بهترین ابزارهایی که میتواند طراحان داخلی را به این هدف برساند روشنایی به وسیله نور – پردازی دکوراتیو است.

معمار: ایمان امین لاری
نورپردازی: آرتِ لوکس

angelo