چراغ مگنتی

چراغ مگنتی در سیستم مولتی ترک به صورت آهنربایی به ریل ها متصل می شود و این امکان را فراهم می کند که در هر زمان بتوان نسبت به تغییر چیدمان فضا و نوع کاربری، منابع نوری را جابجا و حتی منابع نوری جدید به سیستم اضافه یا جایگزین کرد و به نورپردازی دلخواه رسید.