نورپردازی نمای ساختمان

نورپردازی نمای ساختمان یکی از مهم ترین اقدامات در راستای زیباسازی ساختمان است. نورپردازی به عنوان یکی از بخش های جدایی ناپذیر معماری، در واقع، تعیین کننده ی زیبایی و کاربردی بودن محیط طراحی شده توسط معمار است. یک ساختمان علاوه بر کاربردی که برای ساکنین خود دارد، یک اثر هنری نیز می باشد. ساختمان باید در تاریکی هم موجودیت خود را به نمایش بگذارد، برای همین هنر نورپردازی نما طرفداران زیادی دارد.

معمار: محمدحسین نقیه
نورپردازی: آرتِ لوکس

Facade