مطب دندانپزشکی

نورپردازی به عنوان یکی از بخش های جدایی ناپذیر معماری، در واقع تعیین کننده ی زیبایی و کاربردی بودن محیط طراحی شده توسط معمار است. نور تنها یک ضرورت فیزیکی نیست بلکه ارزش روانشناختی آن یکی از مهم ترین عوامل زندگی انسانی در همه ی زمینه هاست. نور ما را به خود جذب می کند.

معمار: ایمان امین لاری
نورپردازی: آرتِ لوکس

Untitled-1