نورپردازی نمای ساختمان

نورپردازی و روشنایی شب هنگام، می تواند برای محیط پیرامون یک ساختمان مفید باشد یا می تواند گروهی از بناها را، به هم مرتبط کند و یا مهم تر از همه، می تواند بخش های یک مجموعه واحد شهری را به هم متصل کند.در شب، ساختمان ها کاملاً متفاوت از آنچه در روز می بینیم به نظر می رسند. چالش اصلی یک طراح نور، تعریف و ارتقای ظاهر ساختمان در شب است.

معمار: محمدحسین نقیه
نورپردازی:
آرتِ لوکس

facade3