نمایشگاه Interlight Moscow

نمایشگاه نورپردازی مسکو (Interlight Moscow) تنها نمایشگاه در روسیه و کشورهای مستقل همسود است که کل گستره محصولات مرتبط با حوزه های نورپردازی را پوشش می دهد. نمایشگاه نورپردازی روسیه، هر ساله جایگاه خود را به عنوان رویداد اصلی حرفه ای برای کارشناسان صنعت تثبیت می کند. در آخرین دوره این نمایشگاه، ۵۲۰ شرکت از ۲۱۱ کشور محصولات و راه حل های مبتکرانه شان را در زمینه نورپردازی تزئینی و تکنیکی، اتوماسیون ساختمان و مهندسی برق معرفی کردند. حضور در نمایشگاه مهندسی برق مسکو، به شما فرصتی بزرگ می دهد تا شرکای کاری جدید بیابید، جایگاهتان در بازار را قوی تر کنید، آخرین محصولات و راه حل های تولید کنندگان اصلی از تمام دنیا را ببینید و طبقه بندی تان از محصولات را گسترش دهید.

134